Skip to content

Uitleg ‘natuurscore’

Natuurbegraven in de vrije, volwassen natuur, zeer ruime afstand tussen de graven, geen grafmarkeringen, geen verstorende elementen (geluid, visueel).

Ruim opgezette natuurbegraafplaats, ruime afstand tussen de graven, geen of uitsluitend omgevingseigen grafmarkeringen, weinig verstorende elementen (geluid, visueel).

Natuurbegraafplaats aangelegd in volwassen natuur, natuurlijke grafmarkeringen toegestaan, geen of beperkte verstorende elementen.

Afgebakende begraafplaatsen in de natuur, natuurbegraafplaats in natuurgebied in ontwikkeling, natuurlijke grafmarkeringen toegestaan, enigszins verstorende elementen kunnen aanwezig zijn (bijv. weg met geluidsoverlast of gebouwen binnen gezichtsveld).

Sfeervolle begraafplaats in het groen, of groenstrook voor natuurbegraven naast reguliere begraafplaats, aanwezigheid van verstorende elementen (geluidsoverlast, visuele overlast).

De natuurscore met onderbouwing volgt nog.

Back To Top