Skip to content

Er is een sterk groeiende interesse voor natuurbegraven in Nederland. Steeds meer mensen voelen zich aangetrokken tot het idee dat ze zichzelf terug geven aan de natuur. Zij willen bijdragen aan natuurbeheer, hun ecologische voetafdruk verkleinen en nabestaanden niet belasten met kosten en onderhoud van hun graf. Natuurbegraven is de oudste en natuurlijkste manier om een overledene te begraven. Respect voor de overledene gaat hand in hand met respect voor natuur en milieu.

Zoek op interactieve kaart

Hoeveel natuurbegraafplaatsen zijn er in Nederland?

Met de groeiende interesse in natuurbegraven, neemt het aantal natuurbegraafplaatsen ook toe. Door het ontbreken van een officieel antwoord op de vraag wat precies wordt verstaan onder natuurbegraven, kunnen we niet nauwkeurig aangeven hoeveel er op dit moment in Nederland zijn. Allenatuurbegraafplaatsen.nl biedt u met meer dan veertig natuurbegraafplaatsen het meest complete overzicht, inclusief uitgebreide informatie, voor Nederland.

Verschillen tussen natuurbegraafplaatsen

Wij mengen ons niet in de discussie over wat officieel een natuurbegraafplaats is. Het gaat erom wat u ervan vindt en wat het beste bij uw wensen past. De natuurbegraafplaatsen op deze website wijken in de basis allemaal af van een traditionele begraafplaats, vanwege de aandacht voor de natuur. Maar er zijn grote onderlinge verschillen als het gaat om zaken als aanwezige faciliteiten, beleid omtrent natuurbehoud en de kwaliteit van de natuur.

Met name deze laatste vinden wij erg belangrijk en hebben wij vertaald in onze natuurscore.

Daarmee willen wij u bewust maken van de verschillen in de kwaliteit van de natuur en u helpen tot een selectie van geschikte natuurbegraafplaatsen te komen. Ons advies is altijd: bezoek zelf een of enkele natuurbegraafplaatsen om de natuur te ervaren en te bepalen wat voor u belangrijk is.

Meer informatie over natuurbegraven

Wij kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft over natuurbegraven. Hieronder proberen wij antwoord te geven op zoveel mogelijk vragen. Mist u een belangrijk onderwerp? Laat het ons weten via het contactformulier.

Wat is een natuurbegraafplaats?

Een plek in de natuur of in een natuurlijke omgeving waar begraven van een kist of urn mogelijk is. Er zijn echter grote verschillen tussen de diverse natuurbegraafplaatsen. Dit ziet u bijvoorbeeld terug in aanwezige faciliteiten zoals horeca en mogelijkheden voor een ceremonie, de oppervlakte van een natuurbegraafplaats, de rust die u ter plaatse ervaart, en of er kisten, urnen of beide begraven mogen worden.

Urn of kist

Dit verschilt per natuurbegraafplaats. Soms zijn alleen urnen toegestaan, soms alleen kisten en op andere locaties mag het allebei. Sommige natuurbegraafplaatsen staan ook begraven in een wade of mand toe. Kist of urn kan een bepalende factor zijn bij het kiezen van een natuurbegraafplaats, maar ook de afweging welke materialen hiervoor zijn toegestaan. De ene natuurbegraafplaats hanteert strengere regels dan de andere.

Eeuwige grafrust of niet?

Op de meeste natuurbegraafplaatsen geldt eeuwigdurende grafrust. Dit betekent dat uw recht op uw laatste rustplaats voor altijd blijft bestaan. Dit sluit aan bij de filosofie van natuurbegraven de natuur zo min mogelijk tot last te zijn, en ook  nabestaanden te ontzorgen. Eeuwige grafrust betekent dat de begraafplaats op een gegeven moment echt vol is en ‘teruggegeven’ kan worden aan de natuur. Dit is op een aantal natuurbegraafplaatsen het uitgangspunt. Er zijn echter ook natuurbegraafplaatsen waar geen sprake is van eeuwigdurend grafrecht. Let hier goed op!

Grafmarkering

Er zit verschil tussen natuurbegraafplaatsen op het gebied van toegestane grafmonumenten of grafmarkering. Vaak zijn subtiel zichtbare grafmonumenten toegestaan, zoals een schijf van een boomstam met inscriptie of een laag houten paaltje. In een enkel geval is grafmarkering niet mogelijk. Voor de een is permanente grafmarkering van groot belang en de ander vindt dat niet passen bij natuurbegraven.

Afstand tussen de graven

De afstand tussen de graven varieert behoorlijk tussen natuurbegraafplaatsen. Vaak wordt voor een kist een plek van 3 bij 3 meter aangehouden en voor een urn een plek van 1 bij 1 meter. De afstand tussen de graven bepaalt voor een groot deel het aangezicht van de natuurbegraafplaats, zeker als de natuurbegraafplaats voller raakt. Kijk dus goed naar de ligging van uw plek en hoeveel ruimte er is tot de volgende plek. Het is aan u hoeveel waarde u hecht aan de minimale afstand tussen graven. Er zijn hierin grote verschillen tussen de natuurbegraafplaatsen. Vindt u dit belangrijk? Dan kunt u daar op onze website op voorselecteren.

Eigen plek kiezen?

Op alle natuurbegraafplaatsen kunt u zelf een beschikbare plek uitzoeken en reserveren. In sommige gevallen zijn de plekken wel van tevoren ingetekend. Sommige natuurbegraafplaatsen zitten al behoorlijk vol en dan is er natuurlijk minder keus.
Veel mensen kiezen, al dan niet samen met hun partner, bij leven een geschikte plek. Zo bent u verzekerd van de plek die u het beste gevoel geeft.

Aangelegd of vrije natuur?

De diversiteit en volwassenheid van de natuur verschilt sterk tussen de natuurbegraafplaatsen. Met onze natuurscore geven wij iedere locatie een objectieve beoordeling. Zo kunt u bepalen wat het beste bij uw wensen past. Hoe zichtbaar is de menselijke hand in de vorm van gebouwen, aangelegde paden, omheining van de natuurbegraafplaats? Dit is allemaal van invloed op hoe u de natuur ervaart. Via onze natuurscore brengen wij deze verschillen in kaart en helpen wij u hier een keuze in te maken. Welke mate van natuur voor u belangrijk is, bepaalt u natuurlijk zelf.

Ecologische voetafdruk

Welke materialen voor kisten of urnen zijn toegestaan? Wat is het beleid ten aanzien van natuurbehoud of -verbetering? Het zijn allemaal aspecten die van invloed zijn op de ecologische voetafdruk die een natuurbegraafplaats achterlaat. Het ecologisch beleid van een natuurbegraafplaats kan voor u van doorslaggevend belang zijn. Zijn alleen afbreekbare materialen toegestaan? En wat is de filosofie ten aanzien van natuurontwikkeling? De een richt zich op het beheren en ontwikkelen van de natuur, terwijl de ander zich meer richt op het creëren van een natuurlijke sfeer op de begraafplaats. Wij brengen dit zo goed als mogelijk in kaart, maar adviseren u ook om daar zelf actief naar te vragen tijdens een bezoek.

Faciliteiten en ceremoniemogelijkheden

Hoe zit het met voorzieningen als toiletten en horeca? Hoe goed is de natuurbegraafplaats toegankelijk voor mindervaliden? Welke parkeervoorzieningen zijn er? En zijn er volledig georganiseerde uitvaarten mogelijk, of alleen een bescheiden ceremonie voor het begraven van een urn? Misschien heeft een goed geoutilleerde natuurbegraafplaats uw voorkeur, maar wellicht kiest u liever voor een meer ongerepte, natuurlijke uitstraling. De mogelijkheden verschillen per natuurbegraafplaats. De aanwezigheid van faciliteiten dient uiteraard een doel, maar kan ook beïnvloeden hoe we de mate van vrije natuur ervaren. Hier houden wij rekening mee in onze natuurscore. Maar het is aan u om te bepalen hoe belangrijk dat is voor uw keuze.

Koepelorganisaties

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB).

De LOB is de enige vakorganisatie op het gebied van begraven en begraafplaatsen en geniet als zodanig landelijke bekendheid. De LOB treedt op als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de Nederlandse begraafplaatsen.
Bron: https://www.begraafplaats.nl/branchevereniging-voor-begraafplaatsen/

Branchevereniging voor echte natuurbegraafplaatsen in Nederland (Brana)

De Brana bewaakt de kwaliteit, continuïteit en profilering van natuurbegraafplaatsen en komt op voor de belangen van de leden. Consumenten moeten kunnen vertrouwen op een betrouwbare dienstverlening en het nakomen van de verplichting van eeuwige grafrust in goed beheerde natuur. Natuurbegraafplaatsen die lid zijn van Brana zorgen hiervoor.

Bron: https://www.brana.nu/

Over deze site

Wij zijn Daan en Gerard en zijn door omstandigheden geïnteresseerd geraakt in het natuurbegraven. Omdat wij er tegenaan liepen dat zo veel verschillende natuurbegraafplaatsen zijn hebben wij deze vergelijkingswebsite gemaakt.

Back To Top