Skip to content

Het natuurgehalte van de verschillende natuurbegraafplaatsen loopt zeer uiteen. Zo krijgt de natuur op sommige plekken alle ruimte, terwijl andere locaties deel uitmaken van een reguliere begraafplaats. Om het zoekproces voor u te vergemakkelijken, hebben we een voorselectie gemaakt in de vorm van ‘natuurscores’; hoe volwassener en ongerepter de natuur, hoe hoger de natuurscore. Deze natuurscore drukken wij uit in aantal ‘blaadjes’:

Natuurbegraven in de vrije, volwassen natuur, zeer ruime afstand tussen de graven, geen grafmarkeringen, geen verstorende elementen (geluid, visueel).

Ruim opgezette natuurbegraafplaats, ruime afstand tussen de graven, geen of uitsluitend omgevingseigen grafmarkeringen, weinig verstorende elementen (geluid, visueel).

Natuurbegraafplaats aangelegd in volwassen natuur, natuurlijke grafmarkeringen toegestaan, geen of beperkte verstorende elementen.

Afgebakende begraafplaatsen in de natuur, natuurbegraafplaats in natuurgebied in ontwikkeling, natuurlijke grafmarkeringen toegestaan, enigszins verstorende elementen kunnen aanwezig zijn (bijv. weg met geluidsoverlast of gebouwen binnen gezichtsveld).

Sfeervolle begraafplaats in het groen, of groenstrook voor natuurbegraven naast reguliere begraafplaats, aanwezigheid van verstorende elementen (geluidsoverlast, visuele overlast).

De natuurscore met onderbouwing volgt nog.

Opbouw score

Iedere natuurbegraafplaats beoordelen we op aspecten van de aanwezige natuur of van ‘natuurbeleving’ en kennen dat een percentage toe waarbij 100% optimaal is. De vijf aspecten zijn:

Biodiversiteit
Hoe gevarieerd is de aanwezige flora en fauna?

Natuurontwikkeling:
Is er vooral veel jonge aanplant, of zijn de bomen volgroeid? Goed om rekening mee te houden: echt ‘bos’ heeft vijftien jaar nodig om volledig te ontwikkelen.

Weidsheid
Hoe groot is de begraafplaats? Zijn er bijvoorbeeld vergezichten en kun je een eind wandelen, of is het eigenlijk een klein park?

Vrij van menselijk ingrijpen
Heeft het terrein een aangelegd, parkachtig karakter? Is er veel bebouwing, plaveisel en bewegwijzering, of voelt het echt als ‘vrije natuur’ (voor zover mogelijk in Nederland)?

Rust en stilte
Is er bijvoorbeeld veel of weinig verkeersgeruis, of ander niet natuurlijk geluid te horen?

Verantwoording

Het beoordelen van de begraafplaatsen op basis van deze natuurscore is misschien wat eenzijdig, maar voor ons is het belangrijk omdat er geen keurmerk of iets dergelijks bestaat: iedere begraafplaats kan zich ‘natuurbegraafplaats’ noemen. Wij doen hier een poging deze claim meer betekenis te geven. Hierbij beseffen wij dat het begrip ‘natuur’ niet zomaar kwantificeerbaar is, maar wij menen wel dat er een kwaliteitsbepaling aan gegeven kan worden die de diverse natuurbegraafplaatsen onderscheidend kan karakteriseren.

Géén 'over all' kwaliteitsaanduiding

De ‘natuurscore’ geeft uitsluitend de kwaliteit van de natuur en de rust- en natuurbeleving van de natuurbegraafplaats aan op dit moment aan. Een verdere kwaliteitswaarde wordt er niet mee aangeduid. Wat voor u de ‘beste’ natuurbegraafplaats is, kan ook afhankelijk zijn van andere factoren, en tevens van uw persoonlijke wensen.

Back To Top