Skip to content

Op deze pagina informeren wij u over uw privacy en over het gebruik en de geldigheid van de getoonde informatie.

Over uw privacy

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met de informatie die u, bedoeld of onbedoeld, met ons deelt, wij stellen geen belang in uw persoonlijke gegevens, voor zover wij deze zouden kunnen achterhalen (hetgeen wij niet doen) en geven deze zeker niet door aan derden.

Cookies

Deze website gebruikt alleen cookies voor een goed technisch functioneren, en voor analyse van anonieme bezoekgegevens, dat erop gericht is de website te verbeteren..

Disclaimer

Wij doen er alles aan de informatie op deze website actueel te houden en wij zijn hierbij ten dele afhankelijk van samenwerkende partijen. Het kan zijn dat de informatie onvolledig of zelfs onjuist is. Wij stellen het zeer op prijs als wij hiervan bericht ontvangen. Evenwel kan er op geen enkele wijze rechten aan deze informatie worden ontleend en noch wij, noch een der getoonde natuurbegraafplaatsen kunnen hierop aansprakelijk gesteld worden.

Rechten

De getoonde informatie op deze site en het beeldmateriaal is ons eigendom, of eigendom van de betreffende natuurbegraafplaats, waarbij wij toestemming hebben verkregen dit op onze website te tonen. Het kopieren en elders publiceren of vertonen van deze zaken is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Allenatuurbergaafplaatsen.nl.

Vragen of meer weten?

  Dit is een publicatie van:


  Digistraal
  Gerrit van Assendelftstraat 54
  1964 NL Heemskerk

  KvK: 80518494
  Bank: NL29INGB0009 5659 29
  Btw-id: NL003451828B05

   

  Back To Top