Skip to content

Omdat natuurbegraven een trend is in Nederland is het ook mogelijk een zogenaamd ‘natuurgraf’ op een traditionele begraafplaats te verkrijgen. Veelal gaat het om een klein afgeschermd gedeelte met een boskarakter waar weinig tot geen grafstenen of andere markeringen zijn. Ofschoon het hierbij zeker niet niet gaat om ‘begraven in de natuur’ – wat bij de meeste natuurbegraafplaatsen op deze site vermeld in principe wel zo is – willen wij er toch aandacht aan geven en er enkele uitlichten.

Traditionele begraafplaatsen met mogelijkheid tot ‘natuurbegraven’

Begraafplaats Doorn

Op deze begraafplaats vind je ‘natuurgraven’ voorzien van paaltjes in een beperkt gedeelte van de bestaande, grote, begraafplaats. Er vindt geen onderhoud plaats op of rond het graf en verstoring van de bodem wordt tot een minimum beperkt.

Bezoek de website

Duinrust, Beverwijk

Begraafplaats Duinrust biedt zogenaamde ‘bosgraven’, ofwel een plaats voor één overleden in een stuk bos op de reguliere begraafplaats. De graven worden uitgegeven voor 10, 20 of 30 jaar. De graflocatie kan worden uitgezocht en het is mogelijk een rotsblok of houten ornament te plaatsen als markering.

Bezoek website Duinrust

Back To Top